MVO

MVO Staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden. Het team van Harmsen Vakschilders draagt graag haar steentje bij aan een betere maatschappij, hier onder volgen een aantal projecten waar wij op dit moment actief mee bezig zijn.

Project ”De uitdaging Bronckhorst”:
In de gemeente Bronckhorst zijn er veel stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties die veel steun kunnen gebruiken. Project De uitdaging staat op voor deze groepen en gaat met een geselecteerde club mensen (Jonge honden en oude rotten uit het bedrijfsleven) actief met vraagstukken en probleemstellingen aan de gang waar deze verenigingen tegen aan lopen. Een medewerker van Harmsen Vakschilders en Deco Home Harmsen gaat hier als jonge hond zijn bijdrage aan leveren.

Ondersteun de jeugd in hun beroepskeuze:
Meestal 1 maal per jaar komen er een aantal klassen van basisscholen uit de omgeving over de vloer bij Harmsen Vakschilders om
te bekijken wat het schildersvak allemaal inhoud. Dit resulteert in een leerzame dag, zowel voor de jeugd als voor het bedrijf.

Ondersteuning in de vorm van sponsoring:
Harmsen Vakschilders stelt al vele jaren een bepaald bedrag beschikbaar aan stichtingen als voetbalclubs, evenementen etc.
om de leefbaarheid binnen de gemeente Bronckhorst optimaal te maken en te houden.

Kermiswagens gemeente Bronckhorst: 
Veel kermiswagens zijn sinds vele jaren voorzien van verf afkomstig uit ons voorraadmagazijn. Verf dat niet meer gebruikt kan
worden in ons bedrijf wordt veel al geschonken aan vrijwilligers van optocht wagens. 1 keer per jaar nodigen we alle geinteresseerden uit
en kan iedereen onder het genot van een kopje koffie meenemen wat van pas komt.
Hiervoor wordt een vrije gift gevraagd die door Harmsen Vakschilders wordt verdubbeld, dit komt ten goede aan een goed doel.

Is deze vacature jou op het lijf geschreven?